top of page

[最新推介] 日本ペットフードCombo貓貓乾糧(日本製)

 

� 相信大家响香港較少聽到呢個牌子,其實日本ペットフード都出咗好多不同種類嘅寵物糧食。� 今次為大家介紹嘅就係關懷幼貓成長嘅Combo貓貓乾糧。� 分別有鰹魚和金槍魚兩款口味。 日清使用精心添加牛奶成份,維持幼貓成長需康,是提供全面營養的優勢糧食。�� 每包重600g!

日清Combo貓乾糧 - 子貓專用 600g

HK$98.00Price
    bottom of page