top of page

[最新推介] 日本ペットフードCombo貓貓乾糧(日本製)

 

� 相信大家响香港較少聽到呢個牌子,其實日本ペットフード都出咗好多不同種類嘅寵物糧食。� 今次為大家介紹嘅就係關懷貓貓尿道同身體健康維持嘅Combo貓貓乾糧。�  日清使用精心挑選的低鎂材料, 增加腸道益生菌,維持貓貓肚仔健康,是提供全面營養的優勢糧食。�� 每包重700g!

 

 

#PPSDHK

#日清

#貓貓

#乾糧

#又有好野益大家

#下部尿路

#健康維持

#日本製

#優質之選

日清Combo貓乾糧 - 鰹魚、三文魚、鰹魚添 700g

HK$98.00Price
    bottom of page