top of page

[最新推介] 日本ペットフードCombo貓貓乾糧(日本製)

 

� 相信大家响香港較少聽到呢個牌子,其實日本ペットフード都出咗好多不同種類嘅寵物糧食。� 今次為大家介紹嘅就係關懷11歲以上貓貓吐毛情況以及腎臟健康維持嘅Combo貓貓乾糧。� 鰹魚口味。 日清使用細心調配蛋白質,鏻以及卡路里, 關懷貓貓腎臟健康,是提供全面營養的優勢糧食。

�� 每包重600g(120g x 5)!

日清Combo貓乾糧 - 鰹魚、木魚乾 (11歲吐毛及腎健康配方) 600g

HK$98.00Price
Out of Stock
    bottom of page