top of page
[PPSD CIAO 福袋終極回歸] 嘩嘩嘩~ PPSD極受歡迎既CIAO福袋終於返黎啦😱~一套包括36條口味糊仔+1條個貓貓玩具🤩🤩~ 只係$165🤑🤑~ 你無睇錯呀~ 係$165呀🤩~ 當中仲包括左水份補給、營養補給等等款式😍即刻落單啦~#PPSDHK#2020終極回歸#糊仔福袋熱賣中#仲送貓玩具#黎啦喎

CIAO糊仔- 金之福袋

HK$165.00Price
    bottom of page