top of page

pH調整,適合注意腎臟及尿道健康嘅貓貓

添加100億乳酸菌及牛磺酸,維持貓貓健康需求💪

除咗餵藥~貓貓冇食慾嘅時候都可以餵㗎👌

CIAO動物病院專用 餵藥糊仔小食 pH調整 金槍魚味

SKU: JS-09
HK$10.00Price
    bottom of page