top of page
三款口味可供選擇:
- CIAO杯裝濕糧 - 金槍魚(2個) 鰹魚(2個) 70gX4
- CIAO杯裝濕糧 - 雞肉、木魚乾(2個) 雞肉、蟹柳(2個) 70gX4
- CIAO杯裝濕糧 - 金槍魚(2個) 雞肉(2個) 70gX4

[PPSD新品上架] CIAO新野又到PPSD啦😍~ 多款一盒4個杯裝濕糧空運到左🇯🇵🇯🇵~ 首先同大家介紹呢個系列,每盒2個口味,十分Juicy🤤🤤~ 正到暈~ 70g一個😌~ 比主子大滿足~  

三盒口味分別:
- 金槍魚(2個) 鰹魚(2個)
- 雞肉、木魚乾(2個) 雞肉、蟹柳(2個)
- 金槍魚(2個) 雞肉(2個)

#PPSDHK
#CIAO新品上架
#一盒有4個
#勁好味
#主子心心眼
#日本直送到港

CIAO杯裝濕糧4個裝 65gX4

HK$48.00Price
    bottom of page