top of page

[新品上架] CIAO新品又登場🎉🎉,我地誠意推介比各主子樣~~ 🙇‍♀️就係好正既CIAO法式杯杯小食啦~ 一PACK 2個35g一個,超好味🤤🤤~ 林林地😋~ 易入口~ 多汁美味~ 🤩4個口味比你地主子揀~ 現貨發售~ 即刻ORDER啦~😎

- 金槍魚、雞、白飯魚


#朝拜各主子
#CIAO新鮮到港
#絕對無壞
#食用期長
#最新包裝
#一PACK兩個
#奴才都想食
#至潮法式醬

CIAO法式醬杯杯小食 - 金槍魚、雞、白飯魚

HK$16.00 Regular Price
HK$14.00Sale Price
    bottom of page