top of page

日本CIAO貓貓小食一向大受主子們歡迎,原來日本CIAO都有出罐罐家!

 

為令各位喵主子享受到更美味既罐罐、更優質既食材、更鮮味既所在,PPSD為你帶來日本CIAO罐罐,JUICY之餘為你的愛貓提供均衡飲食,100%日本生產,安心放心!

 

全部罐罐都有綠茶消臭成分,同時肉質新鮮美味,肉汁豐富,包你主子食到停唔到口呀!

 

而家全部口味一律$18/罐,10罐以上$16/罐(其他口味罐罐或濕糧亦可混合計算),10罐以上仲有大條裝CIAO貓魚小食送比你,多買多送!

CIAO チャオ - 厚切雞胸肉x金槍魚x蟹棒罐罐 80g

HK$16.00 Regular Price
HK$13.00Sale Price
    bottom of page