top of page

日本CIAO貓貓小食一向大受主子們歡迎,原來日本CIAO都有出袋裝濕糧家!

 

為令各位喵主子享受到更美味既罐罐、更優質既食材、更鮮味既所在,PPSD為你帶來日本CIAO袋裝濕糧,JUICY之餘為你的愛貓提供均衡飲食,100%日本生產,安心放心!

 

全部都有綠茶消臭成分,同時肉質新鮮美味,肉汁豐富,包你主子食到停唔到口呀!

而家10包以下$14/包,10包以上$12/包,仲有大條裝CIAO貓魚小食送比你,多買多送!

(其他口味或其他牌子罐罐或濕糧亦可混合計算於優惠之中)

CIAO チャオ - 烤鏗魚、銀魚配帆立貝袋裝濕糧

HK$14.00 Regular Price
HK$10.00Sale Price
    bottom of page