top of page

[CIAO濕糧] 
嘩嘩嘩😱~你無睇錯呀,享PPSD買CIAO袋裝濕糧全部勁抵,仲勁多味比你揀添😍😍!全部都係主食糧黎,即刻買晒返屋企啦!😚

 

#CIAO濕糧 

#勁齊全

#PPSDHK好勁 

#仲禁多選擇 

#GOOGLE小姐語氣 

#真係堅正 

#買返去比主子大飽口福 

#點解可以禁多款 

#日本直運黎丫嘛

#日本寵物食品

CIAO袋裝濕糧 – 烤鰹魚、帆立貝 50g (藍)

HK$14.00 Regular Price
HK$10.00Sale Price
    bottom of page