top of page

[PPSD日本直送] CIAO 化毛粉~😎😍
大家都知CIAO有一枝化毛粉,PPSD都已經有得賣啦,只售$55枝🤑🤑,只需放少少享D食物度🤤,主子就可以一齊食落肚。👍

優點:😋😚
- 食後糞便的氣味就會減少,形狀會更好。
- 膳食纖維的蟹殼聚醣調節腸道的健康並包裹有氣味的物質,以減輕糞便的氣味。

#天然成份 #CIAO化毛粉 #PPSD又有 #唔使去日本 #新鮮到港 #會員仲有95折 #保持腸道健康有法 #便便又靚左

CIAO 化毛粉

HK$55.00Price
    bottom of page