top of page

[日本直送] CIAO另一系列熱賣小食~~CIAO 流心肉棒到PPSD啦~🤑🤑

好味既肉條包住Ciao 流心糊仔😋~比你主子一次過有2種味覺享受~超正之選👍~立即Inbox我哋ORDER返去比主子啦!😍


五種口味更多選擇:🤤🤤

 

- 金槍魚

- 鰹魚
- 雞肉
- 金槍魚、帆立貝

- 雞肉、日本海蟹

#CIAO流心棒 #勁好味 #主子一定鍾意 #日本直送 #日本製造 #抵係必然 #PPSDHK #CIAO盡在PPSD

CIAO 流心肉棒 - 金槍魚、帆立貝

HK$22.00Price
Out of Stock
    bottom of page