top of page
日本CIAO貓貓小食一向大受主子們歡迎,原來日本CIAO都有出罐罐家! 為令各位喵主子享受到更美味既罐罐、更優質既食材、更鮮味既所在,PPSD為你帶來日本CIAO罐罐,JUICY之餘為你的愛貓提供均衡飲食,100%日本生產,安心放心! 全部罐罐都有綠茶消臭成分,同時肉質新鮮美味,肉汁豐富,包你主子食到停唔到口呀!

CIAO 貓罐罐 - 乳汁金槍魚、雞肉、蟹肉 80g

HK$16.00 Regular Price
HK$13.50Sale Price
Out of Stock
    bottom of page