top of page
[新品上架] 腎貓好慘豬無啖好食😭?唔怕~ 有PPSD享度😎😎~ 又有最新腎貓寶寶可以食既日本零食返貨😌~ Combo Present 腎保健小食2款味道齊晒~ 低蛋白、低磷低鈣😍,岩晒腎貓 (無病都食得)🥳,仲有酵母菌,好味又有益😚~ 仲可以潔牙添~😬🦷數量有限,即刻INBOX我地留貨啦😘

Combo Present 腎小食特點👍🏻💪🏻:
- 通過調節蛋白質、磷和鈣來維持腎臟健康
-  通過綜合營養食品標準的安全日本國產零食
- 2種口味:肉味及魚味
- 低鎂設計,兼顧維護貓下泌尿道的健康(鎂含量0.12%:標準值)
- 進一步含有蛋氨酸
- 含有低聚醣,考慮到保持胃的健康,可以增加腸道內有益菌的數量
- 14包獨立包裝,慢慢食~

#PPSDHK
#腎貓
#腎貓小食
#腎貓主食
#日本製
#又有新野上架
#ComboPresent
#低磷低鈣
#好好味

Combo Present 小食 - 肉拌味 (腎健康配方) 14小包

SKU: 4902112051146
HK$38.00Price
    bottom of page