top of page

親手種貓草 $30/棵~😚


相信好多奴才都種過貓草比主子,但有時總覺得好麻煩,又要搵盤又要搵泥,但而家唔使煩啦🤣!PPSD為你由日本帶黎呢款一條龍貓草👍👍,全套貓草種子、泥、盤都比晒你,只需要揭開蓋淋水,10日內就可以收成到最新鮮既貓草啦!😍😍😋

 

貓草有助貓狗腸胃健康🐱🐶,食左可以自然吐毛,令腸胃更加健康!

Green Labo 貓草套裝

HK$35.00 Regular Price
HK$32.00Sale Price
    bottom of page