top of page

[PPSD新產品推介] 我地又有新產品介紹比大家喇,就係抑止食糞液!💩💩🙅🏻🙅🏻‍♂️

每位年幼主子响成長期間,都會因不同原因,有食糞問題出現。我地PPSD天王囂少响踏一歲前後即使餵飽飽都好,囂少都經常食糞,呢個問題令身為奴才嘅我哋不停抓狂。機緣巧合下,比囂少試到呢支抑止食糞水,試左大約一個月左右,情況大為改善!😊
有見成效顯著,所以推介比大家!👍🏻

推廣價$80/支👏🏻

使用方法:🤔
- 將抑止食糞水,按照相應份量,滴响糧食入面
- 抑止食糞水會發揮功效,讓主子不喜歡💩💩味道,從而減低食💩機會
- 持續使用,會令主子知道💩💩並非食物,達至防止食💩功效

Taurus - 狗狗預防食糞液

HK$80.00 Regular Price
HK$68.00Sale Price
    bottom of page