top of page

維持貓貓腸道健康嘅保健品~瓶裝型粉末🫙

乳酸菌可以維持貓貓腸道健康~保持肚仔健康狀況👍

使用唔會輕易俾胃酸消滅~直達腸道嘅乳酸菌~

每日只需將1g粉末混合貓貓嘅乾糧/濕糧即可🥄

CIAO 乳酸菌

SKU: 4901133730986
HK$88.00Price
    bottom of page