top of page

[日本狗罐頭] INABA / CIAO狗狗罐頭大優惠😱~ 超好味狗狗罐頭,一罐有成80g😋~ 美味口感豐富~ 即刻買比主子食下啦~😚

口味包括🤤🤤:
INABA犬罐罐 - 雞胸肉、雜菜
INABA犬罐罐 - 雞胸肉、牛肉
INABA犬罐罐 - 雞胸肉
INABA犬罐罐 - 雞胸肉、溫雜菜
INABA犬罐罐 - 雞胸肉、芝士
INABA犬罐罐 - 雞胸肉、雞軟骨

#PPSD唔止貓野既
#好味狗狗罐頭
#我地有囂少
#唐狗傻仔一名
#日本直送到港

CIAO犬罐罐 80g

HK$16.00 Regular Price
HK$13.50Sale Price
Out of Stock
    bottom of page