top of page

📌添加維他命E、維他命B群,維持貓貓抵抗力

📌調整磷&納成分,維持貓貓腎健康

📌添加寡糖,維持腸道健康

Unicharm 元氣袋袋濕糧 - 金槍魚、鰹魚細切(15歲或以上)60g

SKU: 4520699637159
HK$12.00Price
    bottom of page